Nabídka služeb

Teambuilding

Vzájemné hlubší poznání jednotlivých členů týmu organizace díky zážitkovým aktivitám (outdoor, indoor)...

Detail služby

Osobnostní diagnostika

Využití psychodiagnostických testů a dotazníků k zjištění potenciálu jedince...

Detail služby

Výzkum sociálního klimatu

Analýza současných vztahů a atmosféry konkrétního pracoviště (např. školní družiny) či celé organizace (např. celé školy, instituce)...

Detail služby

Individuální koučink

Zvyšování výkonnosti prostřednictvím individuálního rozvoje, vlastní sebepoznání a práce na dosažení cílů...

Detail služby

Týmový koučink

Posouzení současné úrovně výkonnosti týmu, identifikace případných nedostatků ve výkonu...

Detail služby

Skupinový koučink

Získání nadhledu, uvědomění si skutečného stavu věcí, lepší orientace v situaci, zvažování možností řešení a postupná realizace řešení...

Detail služby