Obchodní podmínky

Přihlášky k účasti na prezenčních kurzech

 • Přihlášky na kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě. Přihláškou vzniká smluvní vztah mezi Ing. Mgr. Ilonou Mičkovou, IČ: 695 81 045 a zákazníkem.
 • Na vybraný kurz se můžete přihlásit elektronicky přes web nejpozději 5 dní před konáním. Později nebo v den konání je možné se přihlásit pouze na základě telefonické konzultace a následným zasláním žádosti na e-mail a zároveň vyplněním přihlášky na webu.
 • Všechny došlé přihlášky potvrzujeme v pořadí podle termínu doručení.
 • Zaslaná přihláška je závazná, na jejím základě vzniká objednávka a přihlášenému účastníkovi bude ihned vystavena faktura.
 • Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

 

 

Změny objednávek a storno podmínky u prezenčních kurzů

 • Odhlášení z prezenčního kurzu přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty.
 • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 10. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání kurzu nebo při neomluvené absenci je účtována částka v plné výši.
 • V případě, že se účastník nemůže ze závažných důvodů kurzu zúčastnit a má zaplacenou celou částku za kurz, je mu nabídnuta po dobu 3 let účast v náhradním termínu, který bude aktuálně vypsán.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu.

 

 

Platební podmínky

 • Cena kurzu je v nabídce vzdělávání uváděna bez DPH i včetně DPH.
 • Úhrada kurzu se provádí převodním příkazem na účet uvedený ve faktuře ke kurzu.

 

 

Realizace a organizační pokyny, podmínky GDPR

 • Prezenční kurzy se konají v salónku hotelu Abácie, Bohuslava Martinů 1884/1, 74101 Nový Jičín, pokud není uvedeno jinak.