Výzkum sociálního klimatu a pracovní spokojenosti zaměstnanců škol a neziskových organizací

Spusťte si video pro více informací k programu.

 

 

Cíl výzkumu sociálního klimatu

  • analýza současných vztahů a atmosféry konkrétního pracoviště (např. školní družiny) či celé organizace (např. celé školy, instituce)
  • posouzení funkčnosti, resp. nefunkčnosti vzájemné spolupráce v dané pracovní skupině
  • získání rámcového přehledu o motivační atmosféře organizace, o současné úrovni komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci a vedením instituce, o stylu řízení a jeho dopadu na pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců, o informovanosti a ztotožnění se se strategiií, cíli a posláním instituce, o pracovní atmosféře a skupinovém klimatu v týmech, o zastávaných hodnotách jednotlivých zaměstnaneckých skupin a jejich vlivu na organizační kulturu a o úrovni motivačních faktorů a možnosti jejich efektivnějšího využití

Obsah

  • on-line vyplnění dotazníku pře Google Formuláře (ředitel rozešle zaměstnancům obdržený link)
  • doba vyplnění alespoň 80% osob dané skupiny zaměstnanců je 3 týdny
  • zpracováni výsledků administrátorem v podobě PP prezentace vždy pro každou stěžejní skupinu zaměstnanců zvlášť (např. pedagogové ZŠ, pedagogové MŠ, pracovníci školní družiny, školní jídelna, správní zaměstnanci), u neziskové organizace si definuje skupiny zadavatel
  • s výsledky je přednostně seznámen ředitel, popř. vedení organizace či týmu (výsledky jsou mu předány)
  • následně jsou výsledky prezentovány jednotlivým skupinám zaměstnanců zvlášť – cca 2 hod. času, v rámci této prezentace probíhá řízená diskuze či se využívají týmové koučovací techniky k nalezení akčních kroků pro zlepšení v daných oblastech – výstupem je sled odsouhlasených akcí, jak budeme dále fungovat, identifikované problémové oblasti v rámci školy posilovat
  • ředitel má možnost dodatečných konzultací k výsledkům i závěrům z řízené diskuze
Mám zájem

Pro více informací o nabídce nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo nám rovnou nezávazně napište

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy