Co o nás říkají naši klienti?

„Výborné bylo Kolo rolí ředitele školy, poprvé jsem na vlastní oči viděl, kolik toho dělám a kolik rolí zastávám. Program účastníky uceleně provede možnostmi, jak motivovat a hodnotit zaměstnance, jak pracovat s jejich osobním a pracovním rozvojem, to vše velice prakticky, tréninkem daných dovedností a vše je hned použitelné v praxi.“

Mgr. Miroslav Všetečka

ředitel, Základní škola Hlučín - Rovniny

„Seznámila jsem se s různými metodami a postupy jak posilovat pozitivní myšlení, správně formulovat koučovací otázky při řešení problémů, se kterými se mi svěřují kolegové, jak využít koučovací přístup při nastavování dalšího osobního rozvoje pedagogů.“

Mgr. Renáta Fialová

ředitelka, Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668

„Velice přínosná byla pro mne osobní diagnostika (Development centre). Na základě hodnocení, které prováděli zaměstnanci naší školy, jsem si uvědomil roli lídra. Leadership byl pro mne také podnětnou kapitolou. Průběžně zkouším techniky vedení rozhovoru se zaměstnanci, zapojuji i koučovací otázky.“

Mgr. Milan Stiller

ředitel, Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace

„Za mě se podařilo kurz zaměřit na všechna má očekávání – pořešit týmové role ve škole, úlohu ředitele, „problémy“ při komunikaci se zaměstnanci, ujasnění vize školy, atd…opravdu na 100%, jak a jak moc „tlačit“ na výkony zaměstnanců, jak je motivovat a vytvářet tým lidí, kteří naplňuje vizi školy….byli jsme opravdu velmi pestré obsazení, takže každý námět, nápad, zkušenost byl pro mne obohacující… Za mne určitě nutnost začít více s kolegy mluvit a více jim zdůvodňovat některá rozhodnutí…plánovat také porady s předem daným programem….více chválit (i když je to fakt těžké:) ).“

Mgr. Bc. Martina Holubová

ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

„Celý program byl efektivně koncipován – výběr vhodných a potřebných témat pro vedoucí pracovníky. Programem nás provázela velmi fundovaná lektorka. Teoretický výklad byl často prokládán příklady z praxe, modelovými situacemi, aktivitami a činnostním cvičením. Velmi si vážím možnosti sdílet zkušenosti s ostatními řediteli škol v bezpečném prostředí a navázání dalších pracovních kontaktů. Kurzy byly velmi dobře organizované a probíhaly v příjemném prostředí. Program bych doporučila dalším ředitelům ZŠ právě pro možnost aktivního sdílení zkušeností, osobní poznání a diagnostiku v roli lídra a v týmových rolích, získání dalšího směru vlastního rozvoje a pro nové poznatky získané především aktivní formou.“

Mgr. Xenie Valušáková

ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Petřvald

„Kurz bych doporučil dalším ředitelům proto, že je důležité se neustále průběžně vzdělávat, protože kvalitních školení pro vedoucí pracovníky škol není zase tak mnoho. Tato příležitost je právě jednou z nich. Tím, jak je kurz pro účastníky připraven, skýtá bezpečné prostředí pro otevřenou výměnu zkušeností. Já sám jsem si připomněl  některé postupy a získal nové poznatky, jež jsem mnohdy okamžitě aplikoval, zejména dávání zpětné vazby, malinký vhled do koučovacích technik, apod.. Velmi jsem ocenil, že zde byli příjemní lidé a bezpečné prostředí.“

ředitel ZŠ Ostrava, účastník pilotního programu 2020-2022