Co o nás říkají naši klienti?

„Výborné bylo Kolo rolí ředitele školy, poprvé jsem na vlastní oči viděl, kolik toho dělám a kolik rolí zastávám. Program účastníky uceleně provede možnostmi, jak motivovat a hodnotit zaměstnance, jak pracovat s jejich osobním a pracovním rozvojem, to vše velice prakticky, tréninkem daných dovedností a vše je hned použitelné v praxi.“

Mgr. Miroslav Všetečka

ředitel, Základní škola Hlučín - Rovniny

„Seznámila jsem se s různými metodami a postupy jak posilovat pozitivní myšlení, správně formulovat koučovací otázky při řešení problémů, se kterými se mi svěřují kolegové, jak využít koučovací přístup při nastavování dalšího osobního rozvoje pedagogů.“

Mgr. Renáta Fialová

ředitelka, Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668

„Velice přínosná byla pro mne osobní diagnostika (Development centre). Na základě hodnocení, které prováděli zaměstnanci naší školy, jsem si uvědomil roli lídra. Leadership byl pro mne také podnětnou kapitolou. Průběžně zkouším techniky vedení rozhovoru se zaměstnanci, zapojuji i koučovací otázky.“

Mgr. Milan Stiller

ředitel, Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace

„Za mě se podařilo kurz zaměřit na všechna má očekávání – pořešit týmové role ve škole, úlohu ředitele, „problémy“ při komunikaci se zaměstnanci, ujasnění vize školy, atd…opravdu na 100%, jak a jak moc „tlačit“ na výkony zaměstnanců, jak je motivovat a vytvářet tým lidí, kteří naplňuje vizi školy….byli jsme opravdu velmi pestré obsazení, takže každý námět, nápad, zkušenost byl pro mne obohacující… Za mne určitě nutnost začít více s kolegy mluvit a více jim zdůvodňovat některá rozhodnutí…plánovat také porady s předem daným programem….více chválit (i když je to fakt těžké:) ).“

Mgr. Bc. Martina Holubová

ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

„Celý program byl efektivně koncipován – výběr vhodných a potřebných témat pro vedoucí pracovníky. Programem nás provázela velmi fundovaná lektorka. Teoretický výklad byl často prokládán příklady z praxe, modelovými situacemi, aktivitami a činnostním cvičením. Velmi si vážím možnosti sdílet zkušenosti s ostatními řediteli škol v bezpečném prostředí a navázání dalších pracovních kontaktů. Kurzy byly velmi dobře organizované a probíhaly v příjemném prostředí. Program bych doporučila dalším ředitelům ZŠ právě pro možnost aktivního sdílení zkušeností, osobní poznání a diagnostiku v roli lídra a v týmových rolích, získání dalšího směru vlastního rozvoje a pro nové poznatky získané především aktivní formou.“

Mgr. Xenie Valušáková

ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Petřvald

„Kurz bych doporučil dalším ředitelům proto, že je důležité se neustále průběžně vzdělávat, protože kvalitních školení pro vedoucí pracovníky škol není zase tak mnoho. Tato příležitost je právě jednou z nich. Tím, jak je kurz pro účastníky připraven, skýtá bezpečné prostředí pro otevřenou výměnu zkušeností. Já sám jsem si připomněl  některé postupy a získal nové poznatky, jež jsem mnohdy okamžitě aplikoval, zejména dávání zpětné vazby, malinký vhled do koučovacích technik, apod.. Velmi jsem ocenil, že zde byli příjemní lidé a bezpečné prostředí.“

ředitel ZŠ Ostrava, účastník pilotního programu 2020-2022

„Jsem moc ráda za vydefinování oblastí, které jsou důležité pro celý tým a způsob jakým jsme se dohodly na další práci s nimi.“

„Pomohlo mi to tříbit myšlenky, co je pro tým PPR důležité.“

„Myslím si, že víme co chceme a kam až to chceme dotáhnout, že máme reálné cíle.“

„Vědomí hranic služby může být velice subjektivní záležitost u každého z nás, a proto je důležitá komunikace v týmu.“

Slezská diakonie, Program pro pěstounské rodiny, Český Těšín, Frýdek-Místek

názory pracovníků po skončení Skupinového koučinku k vizi služby

„Líbilo se mi to, že když jsme napsali na lísteček, co nás štve, tak jsme asi všichni předpokládali, že papírky tam jenom nalepíme a moc víc se k tomu nebudeme vyjadřovat. A opak byl pravdou, všichni jsme měli svůj papírek vysvětlit, a to mi přišlo fajn. Líbilo se mi získaní podkladů, kde jsou vypsané veškeré emoce. Určitě s nimi dále můžeme pracovat a využit to pro naše klienty, ale určitě je to zajímavé i pro mě osobně.“

„Pochopil jsem, jak pracovat s empatií, musím zapracovat na konstruktivní kritice, můžu se naučit pracovat s náladou. To jsou pro mne nová zjištění.“

„Pomohlo mi to pojmenovat nefunkční oblasti, na druhou stranu mě to nijak zvlášť nepřekvapilo, jen se to upřesnilo. Zaměřím se na svůj tým, kde jako vedoucí přinesu užitečné informace a budu pozitivně přinášet naději a výhled do blízké budoucnosti.“ 

Bunkr, o.p.s., Třinec

názory středního managementu ke skupinovému koučinku

„Slova vyjadřující současné pocity z týmového koučinku: zaujímavá, prínosná akcia, radosť, nádej, vízia, povzbuzení do další činnosti, odhodlání, spolu pomožeme viac…“

„Co začnu dělat? snažiť sa splniť moje závazky, 3 vlastné závazky na budovanie základu tímu, více komunikovat, usmievať sa J“

„Vzkaz kouči: prima koučink J, ďakujeme, dobrá organizácia, skúsenosť a zručnosť premenená na efektívne vedenie koučingu, želám eště veľa podobných úspěšných koučingou!, ďakujem, boli ste úžasná, velmi oceňujem, že to vygradovalo, že sme sa postupne dopracovali k nečemu, ďakujem, že nám pomáháte pomáhať!“

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

hodnocení účastníků týmového koučinku