Individuální koučink

Spusťte si video pro více informací k programu.

Cíl individuálního koučinku

 • zvyšování výkonnosti prostřednictvím individuálního rozvoje
 • vlastní sebepoznání a posouzení možností rozvoje
 • identifikace silných a slabších stránek, postupné naplňování rezerv
 • dosažení pozitivních změn v myšlení, částečná změna postojů na základě vlastní motivace koučovaného
 • získání energie a chuti do změn
 • učení se na základě vlastních zkušeností
 • maximalizace výkonu koučovaného za přispění promyšlenějších kroků k cíli
 • růst samostatnosti a sebeřízení jedince
 • rozvoj dovedností pro vedení lidí a vytváření pozitivních vztahů s nimi
 • žádoucí změna postojů koučovaného a jejich odraz v celkové životní spokojenosti

Obsah

 • pravidelná individuální setkání kouče a koučovaného, kdy kouč provází jedince v nacházení jeho vlastní cesty k řešení
 • spojení transformačního a transakčního koučinku, tj. zaměření na pozitivní změnu osobnosti (dlouhodobější záležitost) a současně nabídnutí rychlých zásahů při řešení konkrétních situačních záležitostí, které koučovanému nabízí rychlý výsledek
 • spolupráce začíná analýzou a pojmenováním současného stavu a situace jedince a dále rozpoznáním záměrů a cílů, ke kterým chce koučovaný dojít
 • kouč neradí, ale pomáhá koučovanému najít vlastní cestu k osobnímu rozvoji a řešení aktuálních problémů – uvolňuje potenciál člověka
 • pracuje s postoji koučovaného a se sebereflexí, uvolňuje tak potenciál pro změnu
 • koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosahování cílů, přebírá odpovědnost za svůj rozvoj
 • doba sezení 60 min., k posunu účastníka a celkové změně je obvykle třeba absolvovat 3 až 6 koučovacích setkání
Mám zájem

Pro více informací o nabídce nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo nám rovnou nezávazně napište

Kontaktní formulář

Celé jméno *

Telefon

Email *

Text zprávy