Posilujeme rozvoj manažerů, aby budovali trvale inspirující a respektující prostředí pro své zaměstnance.

Jsme tým profesionálů s dlouholetou praxí v businessovém prostředí i prostředí škol a vzdělávacích institucí. Chceme propojovat nejlepší praxe z těchto na pohled odlišných světů. Rádi bychom posílili roli lídrů ve školství a v neziskových organizacích prostředníctvím jejich cíleného rozvoje a vzdělávání a předáním zkušeností od profesionálů, kteří v manažerské pozici působí řadu let.

 

Záleží nám na tom, aby v oblasti školství a neziskových organizací působilli na manažerských pozicích skuteční lídři se schopnostmi pozitivně rozvíjet jednotlivce i pracovní týmy a zároveň budovali proaktivní a inspirující klima ve svých institucích. Bereme to jako vklad do naší společné budoucnosti.

 

Zobrazit tým

Náš tým

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Věnuji se rozvoji lidí a týmu zejména ve výrobních firmách, mám pracovní zkušenosti rovněž z prostředí gymnázia a základní školy, jsem lektorem, koučem, psychologem, konzultantem, ráda spojuji více rozvojových směrů najednou, jde mi o posun člověka či týmu, o zážitek z uvědomění si věcí a nalezení inspirace a smyslu k vlastnímu rozvoji. V programu mám roli lektora a propojovatele mezi teorií a jejím praktickým uplatněním.

Mgr. Miroslav Všetečka

Od roku 2011 jsem ředitelem velké základní školy. Mou snahou je především zavádění efektivní kolegiální podpory, která pozitivně ovlivňuje kvalitu profesního rozvoje pedagogů a tím i kvalitu vzdělávaní.
Dalším pro mě důležitým tématem je rozvoj strategií a plánování na školách. Působil jsem jako konzultant rozvoje školy v rámci projektu NPI Strategie a plánování na školách (SRP). Tématu Ředitel a organizace školy se věnuji i při vedení seminářů a praxí na CDV OU v rámci specializačního studia pro ředitele škol a školských zařízení.
V programu mám roli mentora a člověka z praxe.

PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.

Můj profesní zájem je zaměřen na řízení pracovního výkonu zaměstnanců a na intelektuální kapitál (lidský, organizační, zákaznický). Své dlouholeté zkušenosti s týmovou prací a firemními procesy nyní předávám studentům VŠB jako pedagog.

Věnuji se konkrétním nástrojům, které pomáhají analyzovat a řešit slabá místa organizace.
V programu mám roli mentora a člověka z praxe výrobní i školské.

Mgr. Renáta Fialová

Ve školství pracuji od roku 1994. Poznala jsem střední i základní školství jako učitelka, od roku 2012 pracuji jako ředitelka základní školy.
Jak úspěšně zvládnout tým pedagogů i nepedagogů, problémové žáky i rodiče, sladit zájmy všech tak, aby se škola rozvíjela a děti i dospělí v ní byli rádi, to je opravdový oříšek.

Teoretických vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky je v nabídce mnoho. Ale praktický život je složitější než odborné příručky a já jsem přesvědčena, že ředitelé i jejich zástupci potřebují sdílet zkušenosti z praxe, pomáhat si navzájem s řešením konkrétních problémů, potřebují vědět, že se mají na koho obrátit, že v tom nejsou sami.
A tuto podporu nabízím.

Mgr. Bc. Martina Holubová

Svou profesní dráhu jsem zahájila v roce 1997 jako pedagog základní školy, později jako pedagog gymnázia. Od roku 2011 jsem ředitelkou vesnické základní školy. Stále jsem na cestě vlastního rozvoje, stále si pokládám otázky, na něž chci znát odpovědi. Každé společné sdílení vnímám jako motivaci a inspiraci. Podporu, radu nebo doporučení potřebuje občas každý vedoucí pracovník. Zvláště v době, kdy se mění věci a svět okolo nás velmi rychle. Jsem přesvědčena, že sdílení zkušeností je pozitivním krokem ke zvyšování kvality práce a jedna z možností získání zpětné vazby.