Týmová práce II. – Belbinovy týmové role

na objednávku


Spusťte si video pro více informací k programu.

 

1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

 

Cíl kurzu

  • poznání, porozumění a aplikace týmových rolí v rámci pracovního zařazení, s dosahy do rozvoje zaměstnanců i pracovních týmů na základě interpretace zpráv ze systému Belbin Interplace
  • zlepšíte osobní a týmovou efektivnost (dokážete rozpoznat případné nedostatky ve výkonu týmu při absenci určité role a budete vědět, kdo z týmu na nejlepší předpoklady chybějící roli v týmu převzít)
  • získáte reálný obraz o tom, jak tým spolupracuje a jak nejlépe přidělit úkoly členům týmu tak, abyste maximálně využili týmový potenciál a týmová produktivita rostla
  • prozkoumáte chemii týmových rolí vždy mezi dvěma jednotlivci v týmu
  • obdržíte individuální zprávu pro každého člena týmu a zprávy o týmu, které vám pomohou efektivně týmy vyvážit, zvýšit produktivitu, morálku v týmu, zefektivnit komunikaci a urychlit inovace
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Přivítání, představení programu, kreativní představení účastníků, motivace, naladění, pozvolné vplynutí do programu, odbourání bariér

 

Úvodní vstup do teorie – Belbinova teorie týmových rolí, podrobné představení všech 9 týmových rolí, jejich vztahů, silných stránek i přípustných slabin, síla týmu, vyvážení týmu, dosahy pro naši společnou práci

  • aktivita demonstrující plusy a mínusy týmové práce, využití krátkých interaktivních cvičení k nalezení a potvrzení vlastních týmových rolí i rolí kolegů v týmu

 

Dynamicsy a problem solvingové aktivity – zážitková cvičení k posílení týmových procesů s hlubší zpětnou vazbou jak individuální, tak týmovou a s využitím znalostí týmových rolí v praxi, při plnění konkrétních týmových úkolů

 

Individuální a týmové zprávy, jejich interpretace, vyváženost týmových rolí v týmu, slabá místa týmu, poradenská pomoc při zvyšování příspěvků jednotlivých členů týmu i týmu jako celku – práce s celou skupinou účastníků po individuální konzultaci k výsledkům

 

Pyramida týmové identity – metoda umožňující identifikovat jasnou týmovou identitu a navenek rozpoznatelný profil týmu posilující pocit sounáležitosti všech jeho členů (koučovací technika)

 

Opačné týmové role, produktivita týmu, možnosti jejího zvyšování

  • zaměření na tým, úkol a jednotlivce, plnění úkolu dle výkonových ukazatelů, růst výkonnosti na základě znalosti týmových rolí a jejího efektivního využití v procesu výroby, zaměření na silné stránky členů týmu a účinné vedení, skupinová zpětná vazba na základě prvotního sebehodnocení týmu

 

Doporučení pro práci týmů, pro zefektivnění komunikace mezi jednotlivými členy týmu, pro vůdce týmu, jaké manažerské styly by měl v týmu uplatňovat, apod.


Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka