Týmová práce I. – budování a rozvoj týmů

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

 • získání schopnosti sestavit tým či přejít ze skupinové práce na práci týmovou
 • znalost podmínek efektivnosti týmu
 • nalezení vhodných nástrojů pro podporu motivačního působení týmových norem a skupinové soudržnosti
 • odlišení úspěšných a neúspěšných týmů, vyvážení produktivního týmu co do zastávaných rolí v týmu podle jednotlivých fází projektu
 • pochopení vzájemných vztahů mezi členy týmu a citlivější reagování na případné konflikty
 • získání přehledu o základních fázích budování týmu včetně práce týmu v konfliktu a za účasti neefektivních členů týmu
 • osvojení si tří podstatných kritérií pro správný výběr členů týmu
 • získání představy o základních činnostech správného vůdce týmu, podle nichž je možné korigovat vlastní jednání
 • osvojení si metod hodnocení a monitorování týmové práce
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Vymezení pojmů tým, týmová práce

 • co je to tým?, tým a skupina, týmové procesy, týmové dovednosti, týmové normy, koheze týmu, vlastnosti dobře fungujícího týmu
 • typy týmů, velikost týmu, optimální počet členů, tým a stávající organizační struktura
 • psychologické rozměry týmové práce, co tým uspokojuje, proč pracovat v týmu, vliv motivace členů týmu na efektivní týmovou práci

 

Tým a jeho úkol, produktivita týmu

 • rovnováha mezi úkolem a týmem, stanovování cílů a měření efektivity týmové práce, kompetentní vedení, ekologický rámec pro analýzu práce týmové efektivity

Budování týmu

 • výběr členů týmu podle profesní zdatnosti, osobních charakteristik a předpokladů pro týmovou práci
 • zásady budování týmu, vývoj týmu a problémové okamžiky jednotlivých fází
 • rezistence vůči týmové práci, když týmy nefungují, konflikt v týmu, ztráta zájmu, nerozhodnost (Analýza problémů v týmu – posuzovací formulář), nástrahy při zavádění týmové práce

 

Tým a jeho vůdce, vedení týmu

 • role vůdce, přehled teorií vůdcovství, styly vedení závislé na zralosti týmu, situační vedení, vůdcovství a zplnomocnění, důvěra, resp. nedůvěra jako základní stavební kámen týmové práce, co vůdce týmu nedělá
 • vyhodnocování a formální hodnocení členů týmu vedoucím, rozvíjení členů týmu, odměňování týmu nebo jednotlivců?, osobní problémy, kázeň, obtížní lidé v týmu
 • vedení týmu v procesu řešení problémů

 

Rozvoj týmových dovedností

 • chování zaměřené na úkol, na vytváření a zachování týmu, na úkol i podporu týmu, typy nefunkčního chování
 • zásady efektivní komunikace a spolupráce v týmu, komunikace a konflikt v týmu, konflikty mezi členy týmu – modelové řešení, styly jednání a prezentace týmu navenek, naslouchání členům týmu
 • vedení a řízení týmových porad
 • rozhodování v týmu, předpoklady, výhody a nevýhody týmového rozhodování, polarizace skupiny, skupinové myšlení, techniky na kreativní řešení problémů a rozhodování
 • rozvoj manažerských dovedností pro vedení týmu v různých fázích vývoje a situacích, delegování, soutěžení
 • klíčové kompetence pro práci v týmu, posouzení vlastních klíčových dovedností, možnosti rozvoje týmových dovedností, tj. komunikace, spolupráce, řešení problémů, kreativity, samostatnosti, výkonnosti, zodpovědnosti, schopnosti myslet, učit se a zdůvodňovat, schopnosti hodnotit, nácvik technik

 

Hodnocení týmového výkonu

 • zásady hodnocení týmu, výkonnostní křivka týmu, rysy vysoce výkonného týmu
 • co týmy potřebují k dobrému výkonu?, co mohou dělat vedoucí týmu?, co mohou dělat ředitelé organizací pro úspěšnou týmovou práci?
 • monitorování pokroků v rozvoji týmu, posuzovací inventář úspěšnosti týmové práce
 • akční plánování, matice zodpovědnosti

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka