Time management

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

 • pochopení důležitosti správného plánování času, ovládnutí základních principů plánování času
 • odhalení rezerv v časovém harmonogramu a uchopení požíračů času
 • umění práce s prioritami
 • získání dovedností pro práci s cíli
 • povědomí, jak optimálně čas vyrovnávat v rámci týdne
 • uvědomění si svých silných a slabších stránek, tvorba akčního plánu vlastního seberozvoje
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Time management

 • pochopení obsahu definice Time management, vlastní revize svého zacházení s časem, identifikace charakteristik špatného Time managementu, pochopení důležitosti správného Time managementu, pasti prokrastinace (chorobného odkládání)

 

Sebeřízení

 • objasnění hlavních priorit v řízení času, pochopení důrazu na hodnoty a životní cíle od pouhého papírového plánování, identifikace silných a slabých stránek, možnosti sebeřízení

 

Pracovní typy

 • seznámení s typologií pracovních stylů chování a jejich souvislosti s Time managementem, identifikace vlastního osobnostního typu, možnosti, jak efektivně v závislosti na typu osobnosti řídit svůj čas, zloději času

 

Cíle, aneb kam chceme dojít

 • protnutí bludného kruhu bezcílnosti, pochopení, jak cíle správně stanovovat, ovládnutí technik k stanovení priorit, k hledání efektivních
 • činností a k časovému rozložení jednotlivých aktivit, matice plánování času, zvládnutí požíračů času, výsledkový vs. problémový rámec, filtry
 • vnímání a jak s nimi v realitě pracovat

 

Plánovací pomůcky a zásady plánování

 • plánovací pomůcky, diář a způsob používání – osobnostní nastavení systému práce s časem
  zásady týdenního plánování, proč pracovat s prioritami, aplikace na vlastní Time management
  prokrastinace a jak na ní, systém TODO Today

 

Delegování

 • stupně delegování, efektivní zadávání úkolů, úloha delegování v řízení času, případová studie – Neschopný šéf

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka