Stress management

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům nástroje a procesy, včetně základního know-how k efektivnímu stanovení osobních, pracovních a životních cílů tak, aby se aktivoval jejich vnitřní potenciál a docházelo u nich k pozitivním změnám a celkové rovnováze, tj. k efektivními přístupu v řízení stresu.

Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Princip vlivu stresu na fyzickou a psychickou rovnováhu, odlišení eustresu a distresu

 • „varovné“ indikátory nerovnováhy
 • pozitivní a negativní důsledky stresu, stresory v pracovním prostředí, prevence stresu

 

Nízká odolnost vůči stresu, Riemanův kříž – typy osob ve stresové situaci a co potřebují pro rovnováhu

 • syndrom vyhoření, jeho etapy, co dělat při jeho ohrožení, workholik vs. špičkový pracovník, v čem je rozdíl

 

Hodnoty vs. předsudky, klíčové hodnoty a motivace člověka

 • kvadranty štěstí – Diamant hodnot (IQ, já-Q, EQ, my-Q) – vyváženost motivace a zaměření člověka
 • zaměření na problém vs. zaměření na řešení – principy výsledkově orientovaného přístupu jako základu pro psychickou rovnováhu
 • stanovování cílů osobních, pracovních, životních, proč musí být pozitivní?
 • motivace 21. století, diverzita, sladění práce a soukromí – principy a požadavky „nové“ doby

 

Work-Life Balance

 • kolo životní rovnováhy, identifikace oblastí, které nejsou v rovnováze a kroky k jejich vyvážení
 • psychická odolnost a její dlouhodobé utváření – Protistresové minimum (asertivita, práce s časem – principy Time managementu vs. prokrastinace, relaxace a potřeba smyslu, maximalizace podpory a minimalizace omezení na cestě k cíli, práce se sebeúctou a sebejistotou)
 • Core Quadrant – vyvážení silných stránek v osobním rozvoji
 • princip otevřené linie, proč jít ve vizi ještě dál, aneb co dělat, když jsme v pasti a máme pocit, že nic nemůžeme změnit? (SOME-BEGIN-BEST-SYSTEM strategie)

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka