Role lídra, principy vůdcovství

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

 • pochopení role manažera a vůdce
 • zefektivnění manažerské práce, posílení produktivity, umění práce s cíli
 • vyvažování manažerského stylu směrem k versatilitě
 • porozumění a vlastní zhodnocení předpokladů pro vedení lidí – sebepoznání, poznání vedených pracovníků a optimální reakce na jednotlivé skupiny, umění využití všech znalostí a dovedností v praxi, vedení lidí dle situačních podmínek
  identifikace vlastního manažerského stylu, citlivé využívání různých stylů vedení lidí podle situačních podmínek, znalost a využívání základních principů delegování, umění optimálního řešení různých manažerských situací, důraz na uplatnění versatility-univerzálnosti v stylu řízení
 • umění využít lidský potenciál a podpořit tvůrčím způsobem přemýšlející zaměstnance, kteří maximálně využijí svůj pracovní čas
 • umění práce se skrytými znalostmi a schopnostmi zaměstnanců, pozornost bude věnována detailům
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Úvod do managementu

 • role manažera, klíčové „hard“ a „soft“ skills, kompetenční model manažera, měření efektivity manažerské práce, dosahování výsledků prostřednictvím druhých

 

Leadership vs. management

 • předpoklady pro vedení lidí, znalost sebe sama, znalost zaměstnanců, znalost manažerských metod a technik, styl řízení přizpůsobený situaci, manažer a charisma, versatilní styl řízení, kontinuita vedení lidí
 • efektivní postupy a chování manažera, role vůdce, zvyšování vlastní produktivity, vytváření řešení a výzev, motivace lidí a týmů

 

Vedení vysoce výkonných pracovníků a pracovních týmů

 • zaměření vedení na versatilitu – univerzálnost, operativní vs. strategické zaměření, sebeprosazující vs. zapojující styl řízení, situační vedení, tvorba cílů, dodržování termínů, efektivita manažerské práce

 

Dynamika leadershipu v týmovém prostředí, práce se změnou

 • týmová spolupráce, řešení vnitřních a vnějších problémů, práce s pravidly týmu, role členů týmu, vyvážení týmu směrem k vyšší produktivitě, chemie vztahů, vytváření hodnoty s týmem

 

Koučovací přístup ve vedení lidí

 • principy koučování, Proč koučování funguje? Jaké dveře otevírá v rámci leadershipu?, manažer vs. kouč, koučovací pozice, funkce mozku, 4 fáze učení, vlastnosti efektivního kouče, prvky vztahu mezi klientem a koučem
 • základní principy a předpoklady výsledkově orientovaného přístupu v koučování
 • nástroje a techniky využívané v koučování, otevřené otázky, logické úrovně jako koučovací rámec a proces, rámec typu „Představte si“, škálování
 • techniky týmového koučinku (Disney strategie, hodnoty týmu, apod.)

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka