Pozitivní myšlení

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

  • otevření mindsetu (nastavení mysli) účastníků pro pozitivní myšlení a celkový optimistický přístup v pracovní i osobní oblasti
  • získání nástrojů, které pomáhají měnit postoj a vnímání reality tak, aby ji prožívali jako příležitost, směřovali k výsledku a trvale budovali rovnováhu, zdraví, spokojenost a pozitivní vztahy s okolím
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Síla a moc pozitivního myšlení

  • co je pozitivní myšlení a jak ho chápat, vliv na situaci, možnost volby, přerámování jako základní technika neurolingvistického programování, výsledkový vs. problémový rámec (soutředění na řešení vs. soustředění na problém), zaměření na šíři možností, přebírání vlastní zodpovědnosti za náhled na situaci, tvorba vědomých rozhodnutí, kauzální myšlení a jeho pasti (opravdu příčina ve všech oblastech vyvolává jasný důsledek?), využití svobodné volby a kreativity, fyzické a psychické výhody pozitivního myšlení

 

Techniky na změnu stereotypu myšlení, jak si držet nadhled, optimistický postoj trvale

  • automatické myšlenky, negativní předpovědi, proč a před čím nás chrání, experimentování s novým chováním, aneb jak na negativní předpovědi a myšlenky, Pozice vnímání – jiné pohledy měnící myšlení, využití pozitivní vizualizace žádoucího stavu, technika Představ si, že…, asociovaný (s emocemi) vs. disociovaný (bez emocí) stav myšlení – ochrana před nepříjemnými emocemi, konflikty, negativním prožíváním reality, pozivní smyčka myšlení, nástroj Inner-game – vědomé překlápění negativních podnětů na neutrální či pozitivní, podmíněný předpoklad a nový konstruktivní pohled

 

Budování spokojenosti, motivace a úspěchů v osobní i pracovní oblasti, vliv pozitivního myšlení na zdraví, tvorbu vztahů i celkovou životní spokojenost

  • diamant hodnot – kvadranty štěstí, vytváření trvale udržitelného štěstí v oblastech smyslu, výsledků, ve vztazích a v odkazu, hledání zdrojů klidu a rovnováhy, nízkého psychického i fyzického napětí, které dlouhodobě podporuje zdraví, vyvážené vztahy a užívání si života v plné šíři a bohatosti, optimismus jako emoce i převažující životní nastavení (nálada), sebenavigování k pozitivnímu myšlení, pozitivní myšlení v rámci kultury školy, vliv na vztahy v týmu, pozitivní leadership

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka