Osobní rozvoj lídra

na objednávku


2 dny, 16 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

  • lepší porozumění a poznání sebe sama a toho, jak působím na druhé lidi, eliminace chyb při posuzování spolupracovníků, díky tomu jejich lepší poznávání a hodnocení, vlastní posouzení úrovně klíčových manažerských kompetencí a schopnost zaměřit svůj další rozvoj na ty stránky osobnosti, které ještě nedosahují požadované úrovně
  • znalost silných a slabých stránek dle kompetenčního modelu lídra/ředitele školy, aktivní práce na vlastním rozvoji díky individuálnímu koučinku
  • posílení zralosti osobnosti, sebepoznání, nadhledu a charisma i autority osobnosti ředitele školy/zástupce ředitele školy
  • získání jednoduchého návodu, jak najít společný jazyk s druhými lidmi a zlepšit mezilidské vztahy se svými kolegy, přáteli a blízkými

 

Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Sebepoznání jako elementární předpoklad úspěšné komunikace a budování vztahů s druhými lidmi, poznávání druhých

  • vlastní osobnost jako základní komunikační nástroj, zdroje sebepoznání, zdravé sebepojetí, osobní potenciál, kompetenční model ředitele školy, Johari okénko, vlastní hodnota člověka, první dojem, únik od nepříjemných pocitů, práce s prožitky ve vztahu k ostatním
  • dosahy sebepoznání do komunikačního chování jedince, poznávání druhých

 

Typologie osobnosti MBTI a profesní orientace, možnosti jejich využití v osobním rozvoji

  • osobnostní typologie MBTI – podstata, dosahy, užitečnost pro vlastní sebepoznání, popis preferencí extroverze-introverze, smysly-intuice, myšlení-cítění, rozhodování-vnímání, kognitivní styly, 16 osobnostních typů a jejich charakteristika, kvadranty, temperamenty a doporučení pro osobní rozvoj, dosahy typologie do práce týmu, interpretace pro zaměstnance, využití informací z typologie pro koučování, v rozvoji kariéry
  • kariérové kotvy, profesní typ osobnosti, osobní potenciál, akční plán osobního rozvoje

 

Kompetenční model manažera

  • kompetence a její složky, vyžadované manažerské kompetence, rozvoj manažerských kompetencí, manažerské role a typy

 

Management osobního rozvoje

  • identifikace silných a slabých stránek, možnosti sebeřízení, základní principy koučování, supervize, plánování osobního rozvoje, kladení si postupných cílů a jejich vyhodnocování

 

Development centre se zpětnou vazbou k výsledkům, vytvoření individuálního plánu osobního rozvoje jako vstupních cílů do koučování

 

Individuální koučink zaměřený na identifikované rozvojové oblasti ředitele školy/zástupce ředitele


Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka