Koučovací techniky v leadershipu a práci s klienty

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout vedoucím pracovníkům z řad zaměstnanců organizace základní know-how z oblasti koučovacího přístupu a koučovacích technik tak, aby je mohli variabilně uplatňovat ve své sociální práci, ve vedení lidí a v komunikaci a jednání s dalšími partnery instituce.

Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Principy koučování

 • Proč koučování funguje? Jaké dveře otevírá? Sociální pracovník vs. kouč, manažer vs. kouč.
 • Koučovací pozice
 • Prvky vztahu mezi klientem a koučem (sociálním pracovníkem, vedoucím)

Základní principy a předpoklady výsledkově orientovaného přístupu v koučování

 • Navázání vztahu
 • 4 plánovací otázky
 • Výsledkový rámec
 • Stanovování cílů, systém Být-Dělat-Mít-Proč?
 • Smysl života, hodnoty, vize, mise – cíle a aktivity – Kolo rovnováhy
 • Základní náčrt koučovacího setkání

Nástroje a techniky využívané v koučování

 • Otevřené otázky
 • Logické úrovně jako koučovací rámec a proces
 • Otevřená linie pro dosahování změny – some/begin/best/system
 • Pozice vnímání pro vyvážené rozhodování
 • Vedení koučovacích rozhovorů – nácvik

Techniky týmového koučinku (Disney strategie, apod.)

 • 4-kvadrantové myšlení – týmová práce na projektu

 

Kurz kombinuje praktický nácvik využití koučovacích technik a teoretické přístupy vycházející z mezinárodních standardů ICF (International Coach Federation). Účastníci kurzu aplikují principy vedení např. koučovacích rozhovorů na sobě v párech či skupinách tak, aby si dobře ukotvili koučovací pozici a efektivně využívali všech nástrojů koučovacích technik. Efekty koučování si zažívají sami na sobě, tato zkušenost je velmi cenná při vedení koučovacích rozhovorů s žáky, rodiči či dalšími zaměstnanci organizace. Kurz je doplněn i několika technikami z oblasti týmového koučinku.


Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka