Efektivní zpětná vazba, motivace a sebemotivace

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

 • poznání pravé síly pochvaly
 • osvojení si umění pochvalu a uznání dávat i přijímat
  umění identifikovat, kde ve struktuře potřeb a motivů nastupuje motivační účinek pochvaly, jak správně pochvalu dávkovat a vyjadřovat
 • osvojení dovednosti průběžného hodnocení pracovníků, kde pochvala a uznání stejně jako konstruktivní kritika hrají nezastupitelnou, přesto často opomíjenou roli
 • poznání, kdy a jak poskytovat zpětnou vazbu svým nadřízeným
 • získání dovednosti pro vedení zpětnovazebných rozhovorů
 • poznání, jak sám sebe motivovat a proč je to důležité v rámci osobního rozvoje i psychické rovnováhy
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

Motivační účinek zpětné vazby (pochvaly, uznání, konstruktivní kritiky)

 • základní vlivy působící na pracovníka při podávání žádaného výkonu (vliv schopností, pracovních podmínek a motivace), obecná teorie motivace, potřeby, které lze pochvalou a uznáním trvale uspokojovat, motivační struktura potřeb A. H. Maslowa a motivačně-hygienická teorie F. Herzberga (rozčlenění motivačních faktorů, které přímo ovlivňuje vedení organizace, nadřízený, čím je motivován pracovník sám), principy motivace 21. století, diamant hodnot

 

Oboustranná zpětná vazba v organizačním kontextu

 • podpora komunikace „zespodu“, otevřená komunikace a místo pro zpětnou vazbu k nadřízeným, formy zpětné vazby v organizaci

 

Umění zpětné vazby (jak vyjádřit a přijmout uznání, pochvalu, kritiku)

 • formy vyjádření pochvaly, slovní, mimoslovní, jiné, na co si dát při pochvale pozor, jak přijímat pochvalu, uznání, asertivní postoj k pochvale, podmínky a zásady poskytování zpětné vazby, motivace a sebemotivace k rozvoji, odhalení rezerv na základě poskytování zpětné vazby, negativní zpětná vazba, co by zpětná vazba neměla obsahovat

 

Průběžné hodnocení pracovníka – pravé místo pro pochvalu

 • zásady pro podávání pochvaly při hodnocení, aktivní naslouchání, správné dávkování pochvaly, reakce chváleného na pochvalu a jak na ně jako nadřízený reagovat

 

Jak říkat v motivačně-hodnotícím pohovoru „nepříjemné věci“, jak kritizovat?

 • prospěšná kritická, negativní zpětná vazba versus nepříliš užitečná kritická, negativní zpětná vazba, zařazení kritické části v pohovoru, její fáze, práce s emocemi a námitkami hodnoceného, přeladění, projednávání nepříjemných osobních záležitostí, apod.

 

Asertivní minimum jako základ pro rozšířenou zpětnou vazbu

 • vedení konfliktních rozhovorů mezi spolupracovníky, nadřízeným a podřízeným, asertivní obligace jako způsob podávání zpětné vazby ve stálých vztazích

 

Sebemotivace a osobní rozvoj

 • inspirace, práce s vizí, vliv zpětné vazby na osobní hodnotu člověka, místo kontroly – vnější, vnitřní, jak se v něm lišíme a co to pro nás znamená

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka