Efektivní komunikace a asertivita

na objednávku


1 den, 8 výukových hodin, kurz akreditován MŠMT jako DVPP

Cíl kurzu

 • osvojení efektivních komunikačních dovedností k tomu, aby účastníkům pomohly zlepšit pracovní vztahy s žáky, rodiči, kolegy a ostatními účastníky komunikačního procesu
 • umění identifikovat charakteristické rysy jednotlivých komunikačních stylů a efektivně využívat vlastní komunikační dovednosti k dosažení svých cílů
 • poznání možnosti svých i kolegů, rodičů, apod. v komunikačním chování z hlediska transakční analýzy a umění lépe reagovat na vysílané signály tak, aby se předcházelo nedorozuměním v komunikaci a komunikační styl postupně směřoval na komunikaci partnerskou
 • osvojení si základních asertivních dovedností a asertivního řešení konfliktů
 • uvědomění si role motivace a emocí v komunikačním jednání a umění adekvátně zvolit patřičný komunikační styl tak, aby účastníci budovali pozitivní mezilidské vztahy
Kontaktujte nás

Obsah kurzu

1. Životní role
 • transakční analýza, komunikace „rodič – dospělý – dítě“ (analýza vlastního komunikačního chování), vyjednávání s lidmi z různých rolí, adekvátní odezvy na přijímané chování, předcházení konfliktům a nedorozuměním v komunikaci
 • předcházení nedorozuměním a konfliktům v komunikaci, styly řešení konfliktů, emoce a konflikt, rozpoznání zárodků konfliktů, odstranění příčin

 

2. Problémy sebeprosazení
 • asertivní komunikační styl jako hlavní nástroj partnerské komunikace, analýza míry asertivního přístupu v komunikaci
 • problémy sebeprosazení, pravidlo 3P, komunikační chování manipulativní, pasivní, agresivní a asertivní, asertivní lidská práva

 

3. Jednoduché asertivní reakce
 • reakce zpětnou vazbou, vyjádření a přijetí komplimentu, asertivní ne, schopnost žádat, na co máme právo – gramofonová deska, umění požádat o laskavost, technika otevřených dveří, negativní dotazování, zásady partnerské komunikace, asertivní řešení konfliktů

 

4. Metoda asertivních obligací = závazků
 • jednání s partnery v častém osobním styku, tvorba vztahu, komunikace a emoce, videotrénink získaných dovedností, asertivní rozhovory, důraz na partnerství v komunikaci, styl výhra-výhra

Lektor

Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC

Majitelka, lektorka a konzultantka managementu, profesionální certifikovaný kouč

» více informací

Pro více informací o kurzu nás neváhejte kontaktovat:

ilona.mickova@proudaktivit.cz
+420 720 402 520

Nebo využijte kontaktní formulář

Závazná přihláška

Celé jméno (včetně titulů) *

Telefon *

Email *

Adresa (vysílající organizace/školy)

DIČ

Poznámka